COMANDĂ

Cumparare angro

Regina Naturii achiziționează miere naturală en-gros. Achiziția mierii are loc după ce reprezentanții companiei iau probe ale mierii și estimează cantitatea ce poate fi furnizată de apicultori. După analizarea probelor în cadrul testelor de laborator, apicultorul este contactat.

Pentru a fi achiziționată, mierea naturală trebuie să corespundă cerințelor
de calitate și siguranță alimentară, specificate în Reglementările Tehnice „Miere Naturală” Nr. 661 din 13.06.2007. Analizelor de laborator le suportă compania „Regina Naturii”. Prețul mierii este stabilit în funcție de indicii rezultatelor de laborator.

De asemenea, este nevoie de următoarele documente și certificate:
- Copia buletinului de identitate;
- Certificatul veterinar - forma nr. 2;
- Certificatul eliberat de autoritatea publică locală (primărie) privind existența prisăcii.  

După colectare şi până la livrare, mierea trebuie să fie păstrată într-o tară confecționată din materiale ce nu afectează calitatea mierii, precum căldări sau bidoane din masă plastică alimentară, inox sau aluminiu alimentar. Vasele se închid ermetic și sunt depozitate în încăperi cu o temperatură cuprinsă între 0ºC și 20ºC, fără mirosuri străine.

Pentru a fi transportată mierea, se va stabili în prealabil data și ora livrării
cu angajații companiei. Cheltuielile de transport vor fi rambursate de către compania „Regina Naturii”. Vasul în care a fost transportată mierea va fi
restituită companiei livratoare pe parcursul a câtorva săptămâni, termen stabilit în prealabil.